Aktualno軼i i wydarzenia Szkolenia
Elektrownie S這neczne dla domu

Darmowa Konsultacja

Nasi doadcy s do Twojej dyspozycji

 
Konsultacja

Dowiedz si? jak mo?esz wykorzysta? energi? s?oneczn? na swoje potrzeby. Z racji tego, ?e ka?da elektrownia traktowana jest indywidualnie prosimy wype?ni? poni?sze dane, na podstawie kt?rych przygotujemy najlepsze rozwi?zania, dopasowane do Twoich potrzeb i mo?liwo?ci.

Wysoko?? rachunk?w za energi?
PLNmiesi?c
PLNrok
Zu?ycie energii elektrycznej
KWhmiesi?c
KWhrok
* Przy za?o?eniu stawki energii elektrycznej 0,60z? za 1kWh
Elektrownia domowa     Elektrownia przemys?owa
1. Dane techniczne
Monta?:
Na dachu Na gruncie W dachu

Wybierz rodzaj dachu:

Dwuspadowy Czterospadowy Jednospadowy P?aski
Rodzaj pokrucia dachu:
Dach?wka Dach?wka karpi?wka Blacha trapezowa Blachodach?wka
Blacha na r?bek Blacha falista Papa bitumiczna Inne
Jakie pokrycie:
Kontrukcja dachu:
Drewno Stal Beton Inna
Jaka konstrukcja:
Azymut [°]:
Dodatkowe infromacje,
Np. obiekty, kt?re s? zintegrowane z dachem (komin, okna dachowe, o?wietlenie nocne, ect). Zacienienie w obszarze modu??w solarnych (obiekt w obszarze lub obok modu??w, rosn?ce drzewa, inne budowle):
Wymiary terenu:
2. Szerko??:
3. D?ugo??
Azymut [°]:
Dodatkowe infromacje,
Np. obiekty, kt?re s? zintegrowane z terenem (altany, gara?e ect). Zacienienie w obszarze modu??w solarnych (obiekt w obszarze lub obok modu??w, rosn?ce drzewa, inne budowle):
2. Informacje dodatkowe
Planowany bud?et:
Termin realizacji:
Pomocne informacje:
3. Za??czniki do formularza
Plan budowy, projekty, szkice, zdj?cia / rysunki:
Za??cznik nr1:
Za??cznik nr2:
Za??cznik nr3:
Za??cznik nr4:
Przepisz kod z obrazka:

Jezeli nie widzisz tego obrazka kliknij odswiez i spr?buj ponownieOd?wie? kod z obrazka
Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu zg?oszenia zgodnie z RODO przez firm? CentroEnergia, jako administratora danych zgodnie z Polityk? Prywatno??i oraz Prywatno?ci? Polityki Cookies.