Aktualności i wydarzenia Szkolenia
Elektrownie Słoneczne dla domu

X Edycja, Kurs fotowoltaika

Szkolenie dla instalatorów, dystrybutorów elektrowni słonecznych

 
 

Zostań certyfikowanym instalatorem elektrowni fotowoltaicznych!

 
Szkolenia fotowoltaiczne akredytowane przez UDT
 

Po zakończeniu szkolenia otrzymujesz zaświadczenie upoważniające do udziału w egzaminie państwowym na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

W trakcie szkolenia realizowany jest egzamin SEP! Uprawnienia zdobyte podczas kursu uprawniają do montażu, konserwacji i podłączania instalacji fotowoltaicznych oraz posiadają zgodność z ustawą OZE a także spełniają wymogi dla instalatorów do montażu instalacji fotowoltaicznych wg aktualnego Programu Prosument.

 
Magazynowanie energii - akumulatory
 
 

Prezentacja systemów magazynowania energii z wykorzystaniem Fronius Symo Hybrid

Do dyspozycji uczestników na miejscu jest dom autonomiczny dyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne dotyczące magazynowania oraz efektywnego zarządzania energią elektryczną, wraz z dostępem do systemu monitoringu pracy elektrowni hybrydowej.

W ramach prezentacji oraz warsztatów:
 • Zasady działania oraz projektowania instalacji hybrydowych!
 • Konfiguracja oraz dobór najefektywniejszych parametrów pracy
 • Aspekty praktyczne w gospodarstwie domowym
Instalacja i konfiguracja krok po kroku
 
 
Ogrzewanie C.O. i C.W.U z wykorzystaniem fotowoltaiki
 
 
Ogrzewanie domu z zastosowaniem resublimacyjnego generatora ciepła w połączeniu z fotowoltaiką (prezentacja działającego systemu oraz omówienie zasady działania)
 
 
BOJLERY FOTOWOLTAICZNE

Prezentacja kompletnych zestawów do fotowoltaicznego ogrzewania wody użytkowej.

 

Instalacja i montaż hybrydowego zbiornika w połączeniu z elektrownią słoneczną, w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej

Końcowym efektem stosowania podgrzewacza wody CentroTerm jest nie tylko woda ciepła, lecz również produkcja energii elektrycznej do potrzeb własnego gospodarstwa domowego. Wszystko to dzięki ekologicznie czystemu źródłu energii elektrycznej.

Na warsztatach omówienie zasad działania oraz instalacji od A do Z!

 
Zapraszamy na szkolenie i do uczestnictwa w dynamicznym rozwoju technologii fotowoltaicznych.
Zostań profesjonalnym instalatorem systemów fotowoltaicznych.
 
Program szkolenia:
 
 
Dzień pierwszy
   1 . Budowa, zasada działania fotowoltaicznych
   • Konstrukcja i zasada działania modułów fotowoltaicznych.
   • Rodzaje instalacji fotowoltaicznych.
   • Wady, zalety, produkcji energii elektrycznej w elektrowniach fotowoltaicznych.
   • Efekt ekologiczny, ekonomiczny, społeczny związany z produkcą energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych.
   • Roczna efektywność energetyczna instalacji fotowoltaicznej
 
   2. Montaż selektrowni fotowoltaicznych
   • Budowa instalacji fotowoltaicznej.
   • Zasady doboru instalacji fotowoltaicznych.
   • Miejsce lokalizacji urządzeń stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych.
   • Materiały narzędzia i sprzęt do montażu instalacji fotowoltaicznych.
   • Rodzaje systemów montażowych - zasady dobory
   • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas montażu instalacji fotowoltaicznych;
   • Dokumentacja, normy oraz instrukcje dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych;
   • Organizacja pracy przed w czasie montażu, po zakończeniu montażu w/w instalacji;
   • Rodzaje pomiarów w instalacjach elektrycznych fotowoltaicznych;
   • Zagadnienia związane z przekazaniem instalacji fotowoltaicznych do eksploatacji;
   • Ocena wykonanych prac, test praktyczny.
 
   3.Eksploatacja systemów fotowoltaicznych
   • Przeglądy bieżące i okresowe instalacji fotowoltaicznych.
   • Harmonogram prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych w/w instalacji, sposób wykonania.
   • Zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników m.in. porażenie prądem elektrycznym, pożar, przy obsłudze instalacji fotowoltaicznej.
   • Ocena wykonanych prac, test praktyczny.
   • Rozwiązanie przez kursantów testów osiągnięć z zakresu omawianego materiału, ich ocena.
   • Po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej programu kursu, wydanie dokumentu zaświadczającego o ukończeniu kursu.
 
 
Dzień drugi
 
Warsztaty na instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem systemu PV obejmujące:
 • Połączenia wyrównawcze
 • Prowadzenie okablowania (trasy kablowe ćwiczenia praktyczne)
 • Rodzaje zabezpieczeń DC (przepięciowe, przeciążeniowe stringowe, rozłączniki DC)
 • budowa zabezpieczeń od strony DC (ćwiczenia praktyczne)
 • Instalacja zabezpieczeń i akcesoriów (ćwiczenia praktyczne)
 • Kontrola parametrów pracy (ćwiczenia praktyczne)
 • Uruchomienie instalacji (ćwiczenia praktyczne)
 

Wychodząc naprzeciw potrzebom nabycia umiejętności praktycznych przez uczestników jako nieliczni mamy możliwość przedstawienia szerokiego zakresu zastosowania systemów PV. Podczas wizyty będą Państwo mogli zapoznać się z systemami:

 • Przyłączonymi do sieci energetycznej (on-grid)
 • Autonomicznymi z magazynowaniem nadwyżki energii (off-grid)
 • Rozproszonymi (opartymi na mikroinwerterach)
 • Fotowoltaiczne ogrzewacze wody użytkowej
 • Konfiguracja inwerterów, grid code
 • Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej
 • Systemy odgromowe
 • Analiza rentowności mikroinstalacji
 
Szkolenie prowadzą:
 
 
Prof. h. c. dr inż. Ryszard Tytko

"Prowadzę zajęcia ze specjalizacji budowa i eksploatacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Prowadzę również zajęcia ze studentami AGH Kraków, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jestem pomysłodawcą współautorem programów nauczania dla szkoły policealnej w zakresie OŹE.

Jestem również pomysłodawcą współautorem podobnego programu nauczania dla czteroletniego technikum elektrycznego na podbudowie gimnazjum. Wyemitowano również w TVP1, TVP3 osiem audycji o tematyce Energii Odnawialnej j.w. Publikacje moje ukazały się również w Niemczech, na Ukrainie, Czechach, Słowacji.

Współpracuje z grupą Posłów z Komisji Energetyki. Od kilku lat współpracuję z Posłami, Senatorami, przedstawicieli samorządów w zakresie energetyki odnawialnej.

Wybrane z moich książek: "


 
Kamil Kowalik

Menadżer projektów fotowoltaicznych - omówienie analizy rentowności inwestycji w elektrownie fotowoltaiczną oraz aktualnych zasad Programu Prosument na praktycznych przykładach. Wieloletnie doświedczenie w branży OŹE poparte dziesiątkami zrealizowanych projektów.
 

Od 11 kwietnia 2015r. obowiązuje ustawa OZE, która wprowadza ułatwienia dla instalacji fotowoltaicznych i wprowadza obowiązek odkupu energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Aktualnie trwa w Polsce program dotacji Prosument z budżetem 800 mln zł. Od 1 stycznia 2016r. obowiązuje również bilansowanie półroczne rozliczeń energii tzw. net-metering.

Dysponując wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem posiadamy niezbędną wiedzę jak działają systemy w okresach długotrwałej eksploatacji i dzielimy się naszymi kompetencjami. CentroEnergia nie tylko wspiera nowoczesne technologie, również realizuje inwestycje w fotowoltaikę w systemie pod klucz, tworzy sieci ogólnopolskiej współpracy by dostarczać najlepsze technologie z zakresu fotowoltaiki dopasowane do potrzeb klienta.

Zapraszamy na szkolenie i do uczestnictwa w dynamicznym rozwoju technologii fotowoltaicznych.
Zostań certyfikowanym instalatorem elektrowni słonecznych.
 
 
Do kogo skierowane jest szkolenie?
 
 
 • Instalatorów chcących zapoznać się z praktycznym aspektem montażu i konfiguracji systemów fotowoltaicznych
 • Dystrybutorów podzespołów i systemów fotowoltaicznych,
 • Inwestorów zainteresowanych inwestycjami w systemy fotowoltaiczne,
 • Przedstawicieli samorządów terytorialnych,
 • Architektów, projektantów, inżynierów budowy i wykonawców
 • Deweloperów,
 • Entuzjastów fotowoltaiki
 

Szkolenie to kwalifikuje do bezpiecznego i skutecznego montażu efektywnych systemów fotowoltaicznych skupiając się na praktycznych umiejętnościach montażowych elektrowni fotowoltaicznych – na szkoleniu montaż (krok po kroku) instalacji dachowej/gruntowej w różnych wariantach a uprawnienie elektroenergetyczne zdobyte na kursie są obowiązkowe w Polsce a także obowiązują na terenie UE.

 
 
Kontakt w sprawie szkoleń:
 
 
szkolenia@centroenergia.pl

CentroEnergia Sp. z o.o.
ul. Graniczna 98
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734 35 15 457
 
Zobacz fotorelację z poprzednich edycji szkolenia »